Slagalica

Pronađi najdužu reč.
N O V O TRENIRANJE

Učitavanje...

Uputstvo:

Jednostavno upišite ponuđena slova i pritisnite OK.
Ako se slova L i J ili N i J nađu jedno pored drugog, biće posmatrana kao jedno slovo (Lj odnosno Nj).
Da bi bila posmatrana kao dva slova, promenite im redosled ili ih razdvojite razmakom (npr: "JN", "L J").
Slovo "Dj" morate napisati u obliku: Đ ili 5, u suprotnom, biće posmatrano kao dva slova.
Ako Vaš telefon/računar ne podržava latinična slova, možete koristiti brojeve: 1 = Č, 2 = Ć, 3 = Ž, 4 = Š i 5 = Đ.

Ukoliko naša baza ne sadrži neku reč ili primetite neispravnu reč, obavestite nas o tome OVDE

Uslovi Korišćenja | Kontakt